Речник на Патриарх Евтимий
повѣдат  
повѣдат -повѣдаѭ -повѣдаеш несв (6) Разказвам, изразявам, излагам. Едномꙋ бо боꙷдеⷮ тъїю ѹдобь та повѣдат іларїѡнꙋ, же  д͠шею  ювꙿствоⷨ та ѡблнѣ наслажаⷣющомꙋ се ИМ 162r.18 б͠е ѹшма нашма ѹслышахѡⷨ. ѡц͠ наш повѣдаше намь дѣло єже съдѣла въ д͠н хь въ д͠н прьвые Конст 433r.4 Тѣмже ѹбо, єгда повѣдаемь жтїа же въ благоьст скѡнавшїх сѧ, славмь пръвѣе владыкѫ рабѡвь Мих 179.22 Същото значение и във Филот 84.10 ЛЙЗ 303.7 (проповѣдати вм. повѣдати) ЛОглаш 378.30.