Речник на Патриарх Евтимий
плѣнъ  
плѣнъ м (1) Грабеж, нападение, опустошение. Вѡѫ бѡ тогда ꙗко на плѣнь въ Ѡдрнь посла, вѡ̆скѫ же велїѫ въ мѣстѣх нѣкоторых съкрыть ЙП 197.15