Речник на Патриарх Евтимий
пльꙁат  
пльꙁат -плѣжѫ -плѣжеш несв (1) плѣжѫще Като същ. м. мн. Влечуги. Въꙁдѹх же  въсе птце нб͠сные  сѣкѹщаа въꙁдѹхь • ꙁемлꙗ же  сад съ плѣжещм въсѣм • мѻра же  стонц своа по нѹ ѿдають дѣства Конст 424r.22