Речник на Патриарх Евтимий
пасха  
пасха -ꙑ ж (8) 1. Еврейски празник. бѡ же ѻ пасцѣ ꙁакѡⷩ, сце гл͠т. въ етыр на десеты мⷭца пръваго. ѿ свеⷱра сънѣсте беꙁꙿкваснаа даже до д͠не двадеⷭте  єдного, даже до веⷱра ИМ 170r.6 2. Християнският празник Възкресение Христово. х͠с же прѣжⷣе етыр на деⷭтагѡ д͠не. Срⷱѣ въ трї на деⷭты, ꙁакѻннꙋю тогда пасхꙋ съврьш,  таннꙋю прѣдаⷭ веⷱрю. въ же д͠нь же съ квасѡмь хлѣбѡⷨ не въꙁбранно вьс прещаахꙋ се ИМ 170r.11 Мало ѹбѡ прѣбывше тоу̏ д͠не,  ꙗже ѻ пасцѣ ѹꙁаконше врѣме Конст 431r.39 Ꙗко въсе сѹботы  недел  госпѡдскые праꙁнкы  в͠ї д(ь)нї̆ Хрстова рождьства подобнѣ  юже по пасцѣ д(ь)н даже до въсѣхь светыхь не прѣкланꙗт колѣна въ молтвахь, нъ тъїю просто поклоннїа творт повъсемѹ Кипр 231.22. Същото значение и в ИМ 170r.13 Конст 431v.1 432r.4 435v.30.