Речник на Патриарх Евтимий
паства  
паства -ꙑ ж (5) Паство, духовно стадо, християска общност.  раꙁлныѫ єрес ѿ стада ѿгнавъ.  на пажт жвѡнѡснꙹѫ паствѫ наставвъ.  црковнаа въсѣ добрѣ ꙋправвъ Петк 76v.9 сты ѹбо себе потъщте сѧ съблюст  върѫенѫѧ вамь паствѫ на пажт ꙁвест жвоносныѫ Филот 91.28 Елма ѹбо достоаше свѣтлнкѹ на свѣщнцѣ положт сѧ  въсѧ ѡꙁарт паствѫ добрѡдѣтѣле̆ свѣтомь ЙП 185.28 Същото значeние и в ЙП 195.23 200.33.