Речник на Патриарх Евтимий
параскева  
параскева -ꙑ ж ЛИ (9) Св. Параскева (Петка), живяла през втората половина на Х в. жтїе  жꙁнь прпⷣбныѫ матере нашѧ параскев Петк 74r.1 нѫ дѡбраа ѻна д͠ва,  блг͠ѡъстваа вѣтвь параскев, н въ то же тѣхь ꙋкорꙁны въмѣн. нѫ бжтⷭьвнымъ распалвш сѧ желанїемъ, бг͠оѿц͠а дв͠да въ ꙋмѣ ѻбношааше гл͠ъ Петк 76r.6  Іѡанна, Рылскыѧ пꙋстынѧ жтелѣ,  прѣподобнѫѧ Параскев  царствовавшѫѧ ꙁде  н(ы)нѣ въ бѫдѫщемь царствѹѫщѫѧ Ѳеѡфанѫ ЙП 201.32 Същото ЛИ и в Петк 77r.25 78v.8 79r.18 81r.9 82v.15.