Речник на Патриарх Евтимий
памфлꙗ  
памфлꙗ ж МИ (1) Памфилия – римска провинция в Мала Азия. къ смь егѵ̈пьⷮсцї  ѳївесцї  лвїсцї. месопѡтамте же  перꙿсцї єпкⷭѡп. нъ нжескѵ̈ѳїскаа ѻстанѹ страна. пѻнꙿть же  галатїа  памфїлїа • каппадѡкїа же  асїа  фрїгїа Конст 430r.27