Речник на Патриарх Евтимий
оцвст  
оцвст -оцвьтѫ -оцвьтеш св (1) Цъфна, покрия се с цвят. да въꙁвеселт се въселннаа въса ꙗже прѣжⷣе ѿ бл͠гоъстїа ꙁапѹстѣвшїа,  да процвъвтеⷮ  ѻцъвтеⷮ ꙗко крнь Конст 439r.12