Речник на Патриарх Евтимий
отььскꙑ  
отььскꙑ нареч (1) Според писаното от Отците на Църквата. Събра се ѹбѡ ѡт въсѣхь псателнѣ же  ѡтьскы непрестнѹ быт вѣньанїа второбраїю Антим 248.14 .