Речник на Патриарх Евтимий
отъхождене  
отъхождене -ꙗ ср (6) Заминаване, тръгване. врѣмен же не малꙋ ммошеⷣшꙋ, свое ѿхѡжденїе єже ѿсѫдꙋ раꙁꙋмѣ. абїе же на мл͠твѫ себе ѻбрат Петк 78r.23 Ꙗко же ѹбо веерꙋ прспѣвшꙋ  своего ѡтхожденїа ѹже прблжаѫщ сѧ раꙁѹмѣ ас, въсѣх на молтвѫ подвже Филот 92.11 Абїе же прїде онъ  внѫ ѡтхожденїа по дробнѹ томѹ скаꙁа Мих 176.23 Същото значение и в ЙР 21.1 ИМ 163r.14 173r.15.163r.14 .