Речник на Патриарх Евтимий
отъстоꙗт  
отъстоꙗт -отъстоѭ -отъстош несв (5) Отстоя, отдалечен съм (на разстояние). Таже въ вѳлеемь ѻшъдш ѿстоещь ѿ с͠того града стадї ѕ͠.  тамо цр͠кѡвь велкѹ  крⷭтовднѹ съꙁда Конст 434v.22 ѹтрѹдх се плеты кѡнстантінѹ вѣньць,  ѿ съврьшенаго далее ѿстою Конст 438v.27 Нѫ нже Ісѹса Навїна далее ѡтстоть; съсѣе бѡ  съ̆ ѹжасомь главы слных Мих 180.3 Същото значение и в Конст 434r.20 434v.40..