Речник на Патриарх Евтимий
отълагат  
отълагат -отълагаѭ -отълагаеш несв (5) Отлагам, забавям. Елма же црⷭкаа по въсѹдꙋ протекоше посланїа велещаа не ѿлагат ѿнѹдь комѹ нъ къ іерⷭлмѹ въ скорѣ творт шъствїе Конст 436v.24 Прведенѣ же ст͠ѣ въпрашаема бѣше  нѹдма покорт се  пожрѣт дѡлоⷨ • ѻнѹ же ꙗко непрѣклоннѹ раꙁѹмѣ, ѿлагааше ѻждае покоренїе Нед 606r.10 Пѡдвгь полага̆ вынѹ о своемь спасен крѣпькь, а не ѡтлага̆ ѹтрѣшнмѹ врѣмен Кипр 236.17. Същото значение и в ИМ 163v.15 Конст 436v.17.