Речник на Патриарх Евтимий
отъкѫдѹ  
отъкѫдѹ нареч (13) 1. Къде, откъде, от кое място. наетꙿ же въпрашат ю кто  ѿ кѹдѹ ес,  каковыхь сълѹ се родтел Нед 605r.40  ѡт кѹдѹ сїа навыкохѡм, апостолѹ нкакоже о схь рекшѹ I Никод 212.25 Беꙁневѣстнаа дѣво, ѡт кꙋдꙋ прїде Теоф 275.5 Същото значение и в Петк 78v.6 ЙР 13.23 13.25 ИМ 170r.15 171r.5 I Никод 212.22. 2. Как, по какъв начин; защо, по каква причина. Ѿ кѹдꙋ же пакы ꙁобрѣтосте хѹлное ѻнѡ  б͠гоненавстное ѹенїе, єгоⷤ  бѣсѡве рещ ꙋжасают се ИМ 165v.5 еда б͠жїа  наслѣднц ѿ кѹдꙋ быхѡⷨ, раꙁвѣ рад крⷭта г͠а нашего і͠у х͠а ИМ 166v.4 ѿ кѹдꙋ ѹбѻ вы ѽ вьседрьꙁї г͠не тѣлѡ гл͠те ꙁлаго быт наела ИМ 167r.18 Същото значение и в ИМ 171r.22.