Речник на Патриарх Евтимий
отъвращат сѧ  
отъвращат сѧ -отъвращаѭ сѧ -отъвращаеш сѧ несв (3) Отказвам се, отричам се. Накаꙁа же свое с͠ны бл͠гоъствые дръжат се вѣры, ꙁлѡславные же догматы до конца ѿвращат се Конст 437v.8 дѡлы ненавжⷣѹ  ътѹщїхь тѣхь ѿвращаю се Нед 605v.15 Си̏ бл͠гоъстїа дръжава • въсе, въсакѹ ꙋбѡ дѡлскѹю слѹжбѹ ꙗкоже скврьно ѿвращаем се Нед 608v.3