Речник на Патриарх Евтимий
отъвест  
отъвест -отъведѫ -отъведеш св (5) Отведа, заведа. боаше бо сѧ, еда како въ мръ томѹ ѡтведенѹ бывшѹ, съплетет сѧ въ жтїскых пеалехъ ЙР 11.29  ꙗко ѡтведен бывше ѡт беꙁꙿбѡжных ѡнѣх, ꙁатвѡрен бышѧ въ темнѣ нѣкоторо̆ темнц  съ въсѣцѣмь стрѣгѡм бѣхѫ опасствомь Филот 93.18 ѻна же въ тьмнцѹ ѿведена, топлым къ б͠ѹ молꙗше се слъꙁам, ѹкрѣптї ю на пѡдвгы,  неослабнѹ покаꙁат въ мѹкахь Нед 605r.33 Същото значение и в Нед 605v.41. ~сѧ Отклоня се, отдалеча се. ꙗко да скѹшаем ѡт нхь, множа̆шѹю прїмемь пѡьсть, а не въ ровь въпаднемь гръдостны̆  онѣхь пѹтем ѡт бога ѡтведем се I Никод 213.17