Речник на Патриарх Евтимий
осѧꙁане  
осѧꙁане -ꙗ ср (1) Допир, докосване.  пакы Ѳѡма по страшнѣмь ѻномь ѻсеѕан, г͠а  б͠а того нарее Конст 429v.6