Речник на Патриарх Евтимий
особь  
особь нареч (5) Отделно, самостоятелно. прѣмѫдрѣ же  раꙁѹмно блаженномꙋ Аммꙋнѹ повѣда  того прлежнѣ ѹмол колбѫ то̆ малѫ особь сътворт Филот 84.10 Еже бѡ въ ѹглѣ рее  ѻсѡбь, не крѣпко  не ѹтврьжⷣенно до конца ⷭ Конст 430r.6 не достоть комꙋ ꙗже нѣкогда по съмотренїю ѡт єдного л ѡбохь л трїехь осѡбь  съкровенѣ съдѣаннаа въ ѡбщнѹ прїемат Кипр 229.4. Същото значение и в Кипр 227.4 ЛЙЗ 298.25.