Речник на Патриарх Евтимий
оплъене  
оплъене -ꙗ ср (1) Опълчване, противопоставяне. Где ѹбо полѡжмь тогоѧ же тогда скръб, где же ѧже ꙁа цр(ъ)кве бѡрбы, ꙗже о стадѣ промышленїа, ꙗже къ єреткѡмь ѡплъенїа ЙП 183.32