Речник на Патриарх Евтимий
опасьно  
опасьно нареч (7) Внимателно, старателно, щателно. Аще л же ѡпасно съмотрмь, ѡбрещеⷨ ꙗко не беꙁꙿ кваса бѣше хлѣбь єгѡⷤ прѣдаⷭ х͠с ѹенкѡⷨ ИМ 170r.4 Послѹша̆ мене опасно,  скажѫ тебѣ по дробнѹ въсѣ сълѹт сѧ намъ хѡтѧщаа Филот 82.24 Аще ѹбо кто сїа сце опасно съхранть, въ оставлнїе грѣхѡмь  въ жꙁнь вѣнѹю бѹдѹть томѹ Кипр 235.4. Същото значение и в Кипр 230.5 234.6 Антим 241.3 242.2.