Речник на Патриарх Евтимий
опалꙗт  
опалꙗт -опалꙗѭ -опалꙗеш несв (2) Изгарям, обгарям. Ѡгнь опалѣет мѧ  не могѫ напрѣд пот ЙР 14.18  тѣлеса на раны прѣдаахѹ на мъе • на ѕвѣре • на ѡгнь •  на такова многа лютаа (...) стрѹжем • ѻпалꙗем • бодом • стрѣлаем Нед 603v.21