Речник на Патриарх Евтимий
обогащат  
обогащат -обогащаѭ -обогащаеш несв (1) Обогатявам. не хотѧ̆ съмрът грѣшнкꙋ, нѫ обращенїе  покаанїе, не погѹбвы̆ нас съ беꙁаконм нашм, благодѣанм же пае прсно несьтенным обогащаѫ МИнд.1-2 348.5