Речник на Патриарх Евтимий
едъва  
едъва нареч (6) Едва, едвам. Въ сх ѹбо томѹ тѹ сѫщꙋ, сынъ брата его, ѡтца  матере ѹтав сѧ, прїде въ пꙋстынѧ, деже прѣподобный прѣбываѧ бѣ,  много трѹждь сѧ, єдва въꙁможе того ѻбрѣст ЙР 9.31 едва съ нѫждеѫ тѫ ѡт ꙁемлѧ въꙁдвже  въпрашааше внѫ таковаго неѹтѣшмаго плаа. Филот 82.6 Въ малакыѧ бо єдноѧ л дващ поплъꙁшаго сѧ  по сем много покаꙁавшаго трꙋд єдва  по нѫжд пращает на свѧщенньство правло II Никод 222.32 Същото значение и в ЙР 16.18 Филот 82.8 92.26.