Речник на Патриарх Евтимий
едноѭ  
едноѭ нареч (7) Веднъж, един път. Едною же стеѕающе се съ нⷨъ,  не могꙋще стат протвꙋ прѣмѹдрѡст  слѻвесеⷨ ѿ нго гл͠мыⷨ, ꙗрѻстїю подвгше се каменїе въꙁъмше немлⷭтвнѣ того ꙗкоже ногда прьвомⷱнка побше ИМ 168r.18 отроковцѫ, малѣйшѫѧ ѡт въсѣх, пророьскыма, свѧщенньскама премлемѫ рѫкама  въ вънѫтрънее ꙁавѣсы въводмѫ, деже архїєрей єдноѫ въхождааше лѣта Мих 171.16 Сце ѹбо, єдною къ ꙁлѡмꙋ ѹклонꙿ се, непрѣвратьнь  непрѣклоньнь  ст(ь)  прѣбѹдеть I Никод 213.25 Същото значение и във II Никод 222.30 223.10 Антим 245.17 МБлаг 345.11.