Речник на Патриарх Евтимий
едноплеменьнъ  
едноплеменьнъ -ꙑ прил (1) Който е от едно племе. едноплеменьн Като същ. м. мн. Единоплеменници, сънародници. Въ лѣпотѫ ѹбо кто намъ поносль бы, ꙗко не тъїѫ ѻ дѡбрых лѣнвѣ мѧщмъ  нерадвѣ, нѫ  ꙁавдѧщмъ едноплѣменнꙑм добрыхь прѧстїꙋ ЙР 5.6