Речник на Патриарх Евтимий
едномꙑсльнъ  
едномꙑсльнъ -ꙑ прил (1) Еднакъв по начин на мислене, единомислен.  по въселнѣ въсе крѣпка раꙁпосла псанїа, прнѹжⷣающаа въсе же по въселнѣ б͠жїе архїерее въ кѹпь съꙁват,  ѿ въсѣхь єдномысльнѣ ѹтвръдт се вѣрѣ Конст 430r.5