Речник на Патриарх Евтимий
еднодꙑхат  
еднодꙑхат -еднодꙑшѫ -еднодꙑшеш несв (1) Дишам заедно с, като едно цяло съм. въса бѡ вонстьвнаа мнѡжьства. єднодышѹще съ кѡнстантінѡⷨ бѣше Конст 424v.39