Речник на Патриарх Евтимий
мьн  
мьн -мьньш прил срав (2) 1. По-малък, по-нискостоящ по ранг, обикновен.  ꙗкоже до лка прїде апⷭльскаго. въсѣмь себе мънша покаꙁа, прпадае  моле се тѣхь насладт се. молтвь Конст 430v.5 2. По-млад. Въ вторыє же десетце втораго своего с͠на кѡнстантіа, тоюжⷣе дїадмою ѻблож • Въ третї же праꙁнкь третїе десетце,  мъншаго с͠на кѡнстѹ тогожⷣе црⷭтвїа санѡмь поьте Конст 436r.36