Речник на Патриарх Евтимий
львъ 
львъ м ЛИ (2) Лъв III Исавър – византийски император (717–741). съдѣйстъвнка  слѹгѫ на се обрѣть Льва же ѡт Ісаврїѫ ЙП 188.4 Въ своа же къждо ѡшедшемь, не по мнѡѕѣ Львь въ трѡнство въьтень быст(ь) въꙁраста рад краснаго, же бѣ на немь ЙП 188.12