Речник на Патриарх Евтимий
е꙯  
е꙯ числ ред (10) Числен знак. пѧтꙑ Пети.  въ цръкв, же въ мѧ его съꙁданной тыѧ полож. в лѣто ҂ѕ҃ х҃ ⸱ (с҃) є҃ ⸱ індїктїѡн . є҃ ⸱ ЙР 23.3 Слава, глас е꙯. Теоф 260.17 На прьвой каѳꙁмѣ сѣдален глас е꙯ подобен Теоф 262.15 Същата числова стойност и в Теоф 267.28. // В състава на сл. числ.  въ цръкв, же въ мѧ его съꙁданной тыѧ полож. в лѣто ҂ѕ҃ х҃ ⸱ (с҃) є҃ ⸱ індїктїѡн. є҃⸱ ЙР 23.3 Понеже въ правлох свѧтых ѡт(ь)цъ ѡбрѣтаем мѫжьскꙋ полѹ ѡт выше е͠і лѣт расѫждат ꙗже ѡ блѫдѣ съгрѣшенїа, ѡбрѣтаем же нынѣ, ꙗко не ѹ дорастъше въ връстѫ толкѫ і͗еще II Никод 221.2 Сѫт бо нѣцї въ юных, ѡт топлаго растворенїа подвжем, не тъїѧ ѡт д͠і-го л е͠і-го лѣт, нѫ ѡт трнадесѧтаго  ѡт в͠і-го къ стцанїю ѡт єст(ь)ства понѫждаемы II Никод 222.10 Същата числова стойност и във II Никод 222.16.