Речник на Патриарх Евтимий
аморꙗ  
аморꙗ ж МИ (1) Амория – град в Мала Азия. Навкратїе нѣкто менемь, ѡт града Аморїа. вѡевода въ Еладѣ поставлень быст(ь) Филот 93.9 Врѣмен же не малѹ прѣшедшѹ, мнѡжьство много Агарѣнь Мѡреѫ (вм. Амѡреѫ) дошедше,  тъ самы Полвѡтъ съ цр(ъ)квїѫ раꙁдрѹшт ѡкѹшаахѫ сѧ, не тъїѫ же, нѫ  самыѧ мѡщ прѣподобнаго съжещ нанаахѫ ЙП 196.11