Речник на Патриарх Евтимий
мьне  
мьне нареч (4) По-малко. тамо невещестъвное  агглкⷭѡе прѣбывааше жтїе ⸱ нмже мнее б͠говдца ліѫ подрⷤаваѫ жтелствѡ (л) стннѣшее рещ, кртⷭлѣ въ въсемъ подраⷤваѫщ жтїемъ  Петк 76v.23 ꙗвлѣеть сѧ  семѹ подобнѣ, нмже мнее ѡнѣхъ глаголъ семѹ вѣщаѫ ЙР 8.16. . Не мъне бо въꙁрадовахом се, ꙁвѣстнѹ ѡт нхь навыкше єже о Хрстѣ правѹю любѡвь  православное т мѹдрѡванїе I Никод 205.6 Същото значение и в ЙР 6.28.