Речник на Патриарх Евтимий
мсꙗ  
мсꙗ ж МИ (2) Мизия – Римска провинция и географска област в северната част на Балканския полуостров. Кто блг͠ѡдѣанїа  ꙁастѫпленїа  прⷣѣстателства.ꙗже вь епїватѡⷯ.ꙗже вь Ѳракї. трънѡвѣ же  мсї,  далматї • не тъїѫ же, нѫ  по вьселенѣ тоѫ ѻбрѧщеш ѻбносмо мѧ Петк 74v.7 . въꙁъмше се въса множьства єпⷭкпь,  мнѡѕ бессльн наротыⷯ людї нарѡды, въ ієрлⷭмь сътѣкаахѹ се • макдѡнꙗне  ѿ панѡнїе же  мсїе • прїде же  перꙿскыⷯ єпкⷭѡпь ъстно съсловїе Конст 436v.27