Речник на Патриарх Евтимий
млосрьдьнъ  
млосрьдьнъ -ꙑ прил (1) Който проявява милосърдие, милосърден. прꙁов мѧ въ дн пеал твоеѫ,  ꙁбавлѧ тѧ, ꙁбав мѧ н(ы)нѣ, владыко, прꙁр на мѧ млоср(ъ)дным с окомь ЙР 11.25