Речник на Патриарх Евтимий
месопотамꙗ  
месопотамꙗ ж МИ (1) Месопотамия – област в югозападна Азия, между долните течения на р. Тигър и р. Ефрат. прїде же  перꙿскыⷯ єпкⷭѡпь ъстно съсловїе • поⷣбнѣ же  ѳракїане •  кїлїкїане  каппадѡке. сѵ̈рїа же въса  месѡпотамїа. фїнїкꙗне  аравїте  съ нм  палестнꙗне Конст 436v.30