Речник на Патриарх Евтимий
масло  
масло ср (10) Растително масло, елей. О семъ ѧстѡ бѡлѣꙁнꙋаше, какѡ ѹкрастъ свѣтлнⷦ. како масла сплънтъ. како слаⷣкагѡ женхѡва ꙋслышⷮ гласа Петк 77r.14  масло ѡт свѧтаго кандла богоматере въꙁемь, помаꙁа оба съсца еѫ Филот 88.4 Въставь ѹбо преꙁвтерь,  молтвы наѧт свѧтаго кр(ъ)щенїа, вода готовааше  масло II Никод 224.11 Същото значение и в ЙР 20.4 ИМ 170v.12 Филот 95.13 Нед 610r.25 Теоф 273.12 273.16 275.23.