Речник на Патриарх Евтимий
македонѣннъ  
македонѣннъ м мн (2) Македонец, жител на географската област Македония. нъ нже скѵ̈ѳїскаа ѻстанѹ страна. пѻнꙿть же  галатїа  памфїлїа • каппадѡкїа же  асїа  фрїгїа. нъ  ѳрак  макдонꙗне. ахⷶїане  же на сѹш, въс въ нкскы съхождаахѹ се градь Конст 430r.28 Елма же црⷭкаа по въсѹдꙋ протекоше посланїа велещаа не ѿлагат ѿнѹдь комѹ нъ къ іерⷭлмѹ въ скорѣ творт шъствїе, въꙁъмше се въса множьства єпⷭкпь,  мнѡѕ бессльн наротыⷯ людї нарѡды, въ ієрлⷭмь сътѣкаахѹ се • макдѡнꙗне  ѿ панѡнїе же  мсїе Конст 436v.27