Речник на Патриарх Евтимий
м꙯  
м꙯ числ бр (4) Числен знак. етꙑрдесѧтъ Четиридесет. Мало ѹбѡ прѣбывше тоу̏ д͠не,  ꙗже ѻ пасцѣ ѹꙁаконше врѣме. даже до тол не въꙁаконно бѣше. нъ вънгда хотѣше которыжⷣо въ вьсемь лѣтѣ врѣмен, пощааше се д͠нї, м҃,  тогда пасхѹ твораше Конст 431r.41 ѹсръдно ѡблобыꙁа мощ х͠ва іерарха.  слъꙁам довѡлным тые ѻблїавь, въ ьстнѣ полѡж цр͠кв с͠тхъ  славныⷯ велкѡмⷱнкъ, м҃ ИМ 174r.15 свѧтых велкомѫенкъ: Геѡргїа, Дмтрїа, Ѳеодѡра, м꙯  въсѣх свѧтых мѫенкꙿ ЛЙЗ 287.4 Същата числова стойност и в СВВ 394.26.