Речник на Патриарх Евтимий
дъска  
дъска -ꙑ ж (4) Дъска. єлко на дъсках  стѣнахꙿ, ꙗко дѡлское подобїе сѫще ЙП 190.13 Не каменїꙋ  дъскам покланѣем сѧ ЙП 194.11  како вы, на дъсках  стѣнах дѡлꙿское подобїе несѹменнѣ пшѫще, не стыдте сѧ  тѣх бестѹдно богы нарете  тѣмь кланѣете сѧ ЙП 192.2 Същото значение и в ЙП 192.13.