Речник на Патриарх Евтимий
дъвоебрае  
дъвоебрае -ꙗ ср (5) Двубрачие. Покаꙁа се ѹбѡ ѡт повелѣныхь, ꙗко под съгрѣшенїемь бывь двоебраїе, да прїемлт ꙁапрѣщенїе Антим 247.11 къ Навꙿкратїю преꙁвтерѹ о двоебраї  троебраї пшѹща сце Антим 246.5 Елма ѹбо ꙁатвор се двоебраїю, ꙗко да не на ѡбщей трапеꙁѣ ꙗсть съ нм свещеннк Антим 244.32 Същото значение и в Антим 246.20 248.24.