Речник на Патриарх Евтимий
дъванадесѧте  
дъванадесѧте числ бр (2) Дванадесет. Прѣбыст(ь) же тѹ въ той пещерѣ ві҃ лѣт ЙР 12.11 Аꙁ бо вдѣх отроѧ, не ѹ доспѣло дванадесѧте съвръшт лѣт. дѣвцѫ съвръшенѣ растлвшее II Никод 222.12