Речник на Патриарх Евтимий
драь  
драь м МИ (2) Драч. ꙗⷤ  арвантскаа г͠лет сѧ дръжава, даⷤ  до драѣ Петк 80r.3 дръжавѫ  въсѧ грады тѣх поплѣн же  расыпа, въсѧ тѣх ѹдръжа ꙁемлѧ даже до Драа ЙП 197.25