Речник на Патриарх Евтимий
дльготрьпъ  
дльготрьпъ -ꙑ прил (1) Като същ. м. ед. Който има много голямо търпение; дълготърпелив. Помѣн, дльготръпе, щедрѡт твох  млост твоѫ МЕ1-3 339.25