Речник на Патриарх Евтимий
дльгожтельнъ  
дльгожтельнъ -ꙑ прил (1) Дълголетен, с продължителен живот. нашего ц͠ра дльгожтелна намь  побѣдтелꙗ съхрант молм се Конст 435v.21