Речник на Патриарх Евтимий
дꙗволь  
дꙗволь прил притеж (4) Който принадлежи на дявола, дяволски. ꙁавстѫ же дїаволеѫ  женьскоѫ прѣльстїѫ нꙁпадша тогожде  съкрꙋшꙿша сѧ МЕп 341.6 ѹпраꙁн се дїаволꙗ сла Нед 603v.34  дїаволе коварꙿство то быт раꙁꙋмѣвь, радꙋе се въ свою ѻтде ИМ 168r.24 Същото значение и в ЙР 11.21.