Речник на Патриарх Евтимий
двьство  
двьство ср (1) Дивност, необикновеност, чудност. проее въсакѡ съмнѣнїе да ѿбѣгнеть • Двꙿство прѣславнаго сего юдесе • како мрътваа тѣлеса въ рацѣ ꙁатворенаа, вънеꙁаапѹ ѻжвлна быше  поⷣпсаше Конст 431r.24