Речник на Патриарх Евтимий
даньнъ  
даньнъ -ꙑ прил (7) Даден.  вьсⷯѣ же вь ьстны тво храмъ прїшеⷣшїх днⷭе, ѻгрⷣаꙵ ненавѣтны слоѫ данноѫ т ѿ сп͠са х͠а Петк 82v.20. ъхран стадѡ наше ѿ въсⷯѣ съпротвнаго къꙁне ненавѣтнⷪ. ѻград блгⷣтїю данною т ѿ пастыренаелнка сп͠са х͠а ИМ 174v.11  ѡбрѫвь намъ ѡбѣтованное царство данным ѹже намь благод(ѣ)тьм, сътвор намь ꙋклонт сѧ ѡт въсѣкого ꙁла СВВ 391.23 Същото значение и в Петк 81v.26 Антим 248.22 МБлаг 345.12. даньное Като същ. ср. ед. Даденото.  въꙁемь даное емѹ, ѡтходт къ едной странѣ свѧтыѧ трапеꙁы ЛЙЗ 302.33