Речник на Патриарх Евтимий
нꙁлагат  
нꙁлагат -нꙁлагаѭ -нꙁлагаеш несв (5) Повалям, събарям.  ꙗкоⷤ дв͠дъ на къждѡ д͠нь мыслънагѡ нꙁлагааше гѡлїаѳа Петк 77r.30 въселннѹю съблюдае •дѡлы нꙁлагае • бл͠гоъстїе насажⷣае Конст 438v.24 еже попрат  до конца нꙁлагат ꙁлѹ наѧлнка врага Филот 79.23 Същото значение и в Петк 77v.2 Конст 438v.22.