Речник на Патриарх Евтимий
в꙯  
в꙯ числ ред (13) Числен знак въторꙑ Втори. Глас в꙯ подобень: Доме Єфраѳовь. Домь вьседѣтелѣ ꙗв се ты, прѣподобнаа, вь нже вьсел се господь славѣ, юдесы тебе ѡбогат Теоф 256.8 Антїфѡнꙿ в꙯: Господь въцар сѧ, въ лѣпотѫ сѧѡблѣ(е). – бо ꙋтвръд въселенѫѧ, ꙗже. – Слава  ннѣ. – Єднородный СЙЗ 359.19 Тропарь гласъ в꙯: Ꙗкѡ господ(ь)нь ꙋенкъ прїѧтъ праведное еѵаг͠гелїе, ꙗкѡ мꙋенкъ маш неспсанно дерꙁновенїе, ꙗкѡ брать божїй еже молт сѧ, ꙗкѡ свѧттель мол Хрста бога, да спасет дѹшы наша Яков 334.9 Същата числова стойност и в Теоф 261.2 262.26 264.11. (2) 265.13 Яков 310.3 МЕ1-3 337.22. // В състава на сл. числ. Дванайсет, дванайсети.  велкый же Іѡаннь постнкь сце глаголть: „Ꙗко въсе сѹботы  недел  госпѡдскые праꙁнкы  в͠ї д(ь)нїй Хрстова рождьства подобнѣ  юже по пасцѣ д(ь)н даже до въсѣхь светыхь не прѣкланꙗт колѣна въ молтвахь, нъ тъїю просто поклоннїа творт повъсемѹ Кипр 231.21 Сѫт бо нѣцї въ юных, ѡт топлаго растворенїа подвжем, не тъїѧ ѡт д͠і-го л е͠і-го лѣт, нѫ ѡт трнадесѧтаго  ѡт в͠і-го къ стцанїю ѡт єст(ь)ства понѫждаемы II Никод 222.11 нже въ вї-тх Хрстова рождьства д(ь)нех, ѡвѣмꙿ же въ цр(ъ)кв не быт глаголющмь тъкмо Кипр 227.2 дъважьдꙑ, дъващ В състава на нареч. за кратност. Два пъти, двукратно.  ꙋста моѧ воꙁвѣстѧтъ хвалꙋ твою, в꙯-жд(ы) Яков 308.12 ннѣ вьдвараеш се сь свѣтлым лкы, сьвьспѣвающ же тебе прославльшаго. – в꙯-щ Теоф 262.20 тѣмже вѣрою те молмь ꙁбавт се вьсакое напаст молтвам т. – в꙯-щ Теоф 263.3 Същото значение и в Теоф 263.14.