Речник на Патриарх Евтимий
нкескъ  
нкескъ -ꙑ прил притеж. от МИ (5) На Никея, никейски. бо нїкскаа цр͠кв велкь ⷭ ꙗко въ стнѹ храмь его Конст 433r.18 нкескꙑ градъ Никея – град във Витиния (днес Изник в Турция). нкскы же въ вѳїнї постѕаахѹ градь Конст 430r.15 въс въ нкскы съхождаахѹ се градь Конст 430r.29 нкескꙑ съборъ Никейски събор – Първи вселенски събор, свикан от император Константин I (325) в Никея. съ ѡц͠ы въсѣм съгласвшм се на пръвѡмь ст͠ѣмь  въселнꙿсцѣмь нїксцѣⷨ съборѣⷨ Конст 431r.21 Нїкейскаго пръвьго събора правло к꙯: Кипр 231.13.