Речник на Патриарх Евтимий
ненаѹене  
ненаѹене -ꙗ ср (1) Незнание. ꙗко да не ѡт ненаѹенїа погрѣшт ЙР 6.25